Referenties


Kantoorgebouw (Heerlen)

"Op de verdieping van ons kantoorgebouw waren beduidend meer klachten over het binnenklimaat als op de begane grond. Het was zelf zo erg dat enkele medewerkers er letterlijk ziek van werden. We hebben Sens-it ingeschakeld om metingen uit te komen voeren. Als eerste werd geconstateerd dat de verwarming veel te vroeg ingeschakeld werd waardoor het ’s morgens bij binnenkomst al te warm was en dat de CO2 concentratie aan het eind van de dag veel te hoog was. Het bleek dat er diverse brandkleppen waren dichtgevallen en er daardoor niet goed werd geventileerd. Dit werd snel verholpen waardoor de ventilatie weer naar behoren werkte. Verder was er een aanpassing nodig in het klokprogramma van de verwarming waardoor de verwarming later ingeschakeld werd, wat ook nog eens energie bespaarde!"Raayland College Venray

In opdracht van het Raayland College heeft Sens-it een advies opgesteld met als doel het verbeteren van het binnenklimaat en het verduurzamen van de gebouwen.

 

Hoe zijn we te werk gegaan?

We zijn gestart met een installatiescan, de basis. We hebben eerst de functionaliteit en kwaliteit van de huidige installaties in kaart gebracht. Het is namelijk van essentieel belang dat we er vanuit kunnen gaan dat de verzamelde data uit het gebouw bruikbaar is.

 

Daarna zijn we gaan meten. Omdat er in de gebouwen reeds diverse verschillende luchtbehandelingsystemen aanwezig waren hebben we er voor gekozen om in meer dan 40 ruimtes de luchtkwaliteit te meten. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van onze IoT sensoren. Dit betekende geen overlast voor de gebruikers.

 

Vervolgens hebben de sensoren hun werk gedaan, data werd gevisualiseerd op ons eigen dashboard via het Sens-it platform. Het Raayland College kon d.m.v. een eigen inlog meekijken naar de luchtkwaliteit in de ruimtes. Via de realtime visualisatie en grafiekopbouw werd de data overzichtelijk weergegeven en werd er een history opgebouwd.

 

Als laatste zijn de verzamelde gegevens geanalyseerd en is er een rapport opgesteld. Het rapport omvat een advies, inclusief een plan van aanpak. We hebben aangegeven wat de noodzakelijke aanpassingen van de installaties zijn, inclusief prioritering voor de komende jaren. Op deze manier kan het Raayland College de komende jaren weloverwogen investeren met als doel het binnenklimaat te verbeteren en tevens een verduurzamingsslag te maken.Bedrijfsverzamelgebouw (Sittard)

"Ik wilde als verhuurder graag weten van mijn huurders wat hun bevindingen waren over het binnenklimaat van de ruimtes die ze van mij huurden. Ik heb Sens-it ingeschakeld om het binnenklimaat technisch te meten en tevens de huurders te vragen naar hun bevindingen betreffende het binnenklimaat. De  huurders konden dit eenvoudig aangeven op hun smartphone door een door Sens-it ontwikkelde app. Door vervolgens de technische gegevens en de bevindingen van de huurders met elkaar te koppelen kon ik zien in welke ruimtes de huurders tevreden waren en in welke ruimtes het binnenklimaat nog verbetering vatbaar was."Metingen kerkgebouw

In het voorjaar van 2018 zijn er in een kerk metingen uitgevoerd op basis van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 naar aanleiding van vochtproblemen. Tevens werd er geregeld geklaagd over een bedompte lucht in de kerk. Tijdens de eerste inventarisatie is geconstateerd dat de aanwezige verwarmings-installatie zeer waarschijnlijk de boosdoener is van zowel de vochtproblemen als de bedompte lucht.

We hebben een aantal sensoren gemonteerd en na 1 kerkdienst werd ons vermoeden bevestigd. Er is in het verleden een gasgestookte stralingsverwarming geïnstalleerd welke ontwikkeld is voor het verwarmen van terrassen in de buitenlucht, dus zonder rookgasafvoer. Hierdoor steeg bij het verwarmen van de kerk zowel de relatieve luchtvochtigheid als de CO2 concentratie tot een onaanvaardbaar niveau (meer als 6000 ppm). Naar aanleiding van de metingen en inventarisatie hebben we een aantal mogelijkheden beschreven voor verbetering van het binnenklimaat.