"Mensen maken het succes, de omstandigheden bepalen de kans van slagen."

Het binnenklimaat is van groot belang voor het welbevinden en voor de productiviteit van de gebruiker. Of het nu gaat om leerlingen die dagelijks moeten presteren in een leeromgeving, kantoormedewerkers die iedere dag opnieuw hun bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie, of patiënten in een ziekenhuis die werken aan hun herstel. Het is aan ú om te faciliteren in optimale omstandigheden. Daarmee dient u de gebruiker, maar bovenal uw eigen organisatie.

 

Het binnenklimaat is ook van groot belang in monumentale gebouwen, alleen spelen hierbij niet alleen de gebruikers en bezoekers een rol maar ook het historisch interieur. De temperatuur waarbij de meeste bezoekers zich behaaglijk voelen, is vaak ongunstig voor het vochtgevoelige historische interieur, en de stookkosten lopen flink op. Het is de kunst een compromis te vinden in behaaglijkheid, behoud van het historisch erfgoed, en energiegebruik. Vooral de relatieve luchtvochtigheid is bepalend voor het behoud van het historisch interieur en deze is altijd mede afhankelijk van de temperatuur.

 

Metingen binnenklimaat.

Sens-it heeft al 25 jaar ervaring op gebied van het binnenklimaat.

De technologie welke op dit moment voorhanden is maakt het mogelijk om sensoren te gebruiken die geen gebruik maken van de gebouwelijke infrastructuur. Deze sensoren maken gebruik van het Internet of Things netwerk (IoT) en hebben dus geen stroom, internet, wifi e.d. uit het gebouw nodig. 

De sensoren geven inzicht in de luchtkwaliteit op gebied van temperatuur, CO2, luchtvochtigheid en lichtintensiteit. Eventuele aanvullende metingen zijn in overleg mogelijk.

We gebruiken hiervoor sensoren die eenvoudig zijn te monteren en te verplaatsen wanneer het binnenklimaat inzichtelijk is. Na het moment van plaatsen is binnen 5 minuten de eerste meting realtime in het dashboard af te lezen en wordt er vanaf dat moment een history via grafieken opgebouwd.

Wanneer blijkt dat de gemeten locaties niet voldoen aan de gestelde eisen kunnen we een vervolgtraject opstarten waarbij we kunnen ondersteunen met de uitvoeringsbegeleiding van het project.

We bieden ook de mogelijkheid om de sensoren inclusief het dashboard en databeheer voor elke gewenste periode te huren.

REFERENTIES


Kantoorgebouw (Heerlen)

"Op de verdieping van ons kantoor-gebouw waren beduidend meer klachten over het binnenklimaat als op de begane grond. Het was zelf zo erg..." 

 

LEES VERDER...   

Raayland College Venray

In opdracht van het Raayland College heeft Sens-it een advies opgesteld met als doel het verbeteren van het binnenklimaat en het verduurzamen van de gebouwen.

 

LEES VERDER...

Bedrijfsverzamel-gebouw (Sittard)

"Ik wilde als verhuurder graag weten van mijn huurders wat hun bevindingen waren over het binnenklimaat van de ruimtes die ze van mij huurden."

 

LEES VERDER...   

Metingen kerkgebouw

In het voorjaar van 2018 zijn er in een kerk metingen uitgevoerd op basis van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 naar aanleiding van vochtproblemen.

 

LEES VERDER...