"In een omgeving waar mensen zich prettig voelen,

functioneren ze het best."

Sens-it is opgericht door twee ondernemers afkomstig vanuit het installatietechnische en facilitaire werkveld. De afgelopen jaren hebben beiden facilitaire en installatietechnische bedrijven aangestuurd. Vanuit diverse ooghoeken hebben zij ervaring opgedaan in algemene facilitaire dienstverlening, maar zijn ze ook specialist in klimaatinstallaties en gebouw-technische vraagstukken op het gebied van binnenklimaat. 

 

Sens-it is ontstaan nadat de oprichters in hun voormalige rol van gebouwverantwoordelijken herhaaldelijk klachten kregen van gebruikers over de kwaliteit van de lucht in het gebouw. Omdat de organisatie niet over de juiste gegevens beschikte, kon er weinig worden ondernomen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

 

Met de introductie van de nieuwe IoT technologiën echter is het wél mogelijk om de juiste meetresultaten te verkrijgen. Het systeem dat Sens-it ontwikkelde, geeft de noodzakelijke informatie om serieus om te kunnen gaan met klachten en, met name, preventief te kunnen handelen. Of het nu gaat om scholen, kantoorgebouwen, kerken en monumenten, deze technologie kan overal moeiteloos ingezet worden. 

 

Volgert Koeman, eigenaar:

“Onze passie is klanten ondersteuning te bieden in complexe vraagstukken met betrekking tot het binnenklimaat. Tot noch toe was alleen met vrij complexe systemen mogelijk om een goede analyse te maken over de luchthuishouding in je eigen gebouw. Met de komst van het IoT netwerk is dat een stuk eenvoudiger geworden. Dat we kunnen bijdragen aan het verbeteren van het binnenklimaat stemt ons tevreden.”

 

De ambitie van Sens-it? Organisaties écht helpen in de complexe materie van het binnenklimaat. Binnenklimaat wordt vaak beoordeeld op louter technische meetgegevens, terwijl de ervaringen van de daadwerkelijke gebruikers niet wordt meegenomen. Sens-it kan het technische alswel de gebruikers-beleving meten en kan op basis hiervan gepaste aanbevelingen doen. “Het is onze ambitie om organisaties bij dit struikelblok verder te helpen zodat een eigenaar of gebouw-verantwoordelijke kan instaan voor een goede werkomgeving voor haar gebruikers”, aldus Volgert.